czwartek, 16 sierpnia 2012

Jak napisać powieść?

Niektórzy lubią pisać spontanicznie, inni wolą wcześniej precyzyjnie je zaplanować. Właśnie w planowaniu może pomóc narzędzie proponowane przez Randy'ego Ingmarsona. Opracował on kompleksową metodę napisania powieści - niejako konspekt pracy nad książką. Zamieszczam do poniżej:

1. Poświęć godzinę na napisanie jednozdaniowego streszczenia swojej historii.
2. Poświęć następną godzinę na rozszerzenie treści tego zdania do jednego akapitu.
3. Napisz krótki opis każdej postaci.
4. Poświęć kilka godzin na rozszerzenie każdego zdania w streszczeniu z punktu drugiego, do pełnego paragrafu. Wszystkie akapity oprócz ostatniego powinny kończyć się katastrofą. Ostatni powinien zawierać to jak książka się kończy.
5. Poświęć dzień lub dwa i napisz jednostronicowy opis każdego głównego bohatera oraz półstronicowy opis każdej istotnej postaci.
6. Poświęć tydzień na poszerzenie jednostronicowego streszczenia do czterech stron.
7. Poświęć kolejny tydzień na napisanie szczegółowego opisu każdej postaci.
8. Przygotuj się do napisania pierwszego szkicu powieści: zrób listę wszystkich scen, które będziesz chciał w niej zawrzeć.
9. (Punkt opcjonalny.) Używając edytora tekstów zacznij pisać narracyjne streszczenie całej historii.
10. W tym punkcie zacznij pisać pierwszy prawdziwy szkic powieści.

Oczywiście plan pracy nie zagwarantuje nam, że powieść będzie interesująca ani, że w ogóle ją skończymy. Mimo wszystko może nam bardzo ułatwić jej napisanie. Konspekt zaczerpnąłem ze strony:

1 komentarz: